Serdar Kaçar Logo Animasyon

Mide Bandı (Mide Kelepçesi)

Mide Bandı (Mide Kelepçesi)

Mide giriş kısmında mandalina büyüklüğünde bir parça bırakılarak, mideyi çepeçevre saracak şekilde bir bant yerleştirilir. Yemek yendiğinde -yaklaşık 25-30 ml ’lik besinlerle- bu alan dolar ve tokluk hissi oluşur. Bu alanın boşalması mide bandının yarattığı dar ağız nedeniyle yavaş olur. Besinlerin dolduracağı mide hacmi küçük olduğundan ve bantla yaratılan dar ağız nedeniyle yiyeceklerin boşalması yavaş olduğundan kişi hem az hem de yavaş yemek durumunda kalır.

Avantajları

  • Ameliyat sırasında yaşanabilecek riskler oldukça azdır
  • Midede herhangi bir kesilme, küçültülme işlemi yapılmaz
  • Laparoskopik olarak uygulanabilir
  • Gerektiğinde tam olarak geri çevrilebilir
  • Ayarlanabilir bir yöntemdir

 

Komplikasyonları :

  • Kanama, organ yaralanması ve enfeksiyon,
  • Geç dönemde bandın çoğu kez yemek yeme uyumsuzluğuna bağlı yer değiştirmesi ve kayması
  • Nadiren bandın mide çeperine zarar vermesi (erozyon)