Serdar Kaçar Logo Animasyon

İleri Laparoskopik Cerrahi

İleri Laparoskopik Cerrahi

Kapalı ameliyat yöntemi olarak da adlandırabileceğimiz bu yöntem, halk dilinde “Kesiksiz, Dikişsiz Ameliyat” olarak bilinmektedir.

Günümüzde genel cerrahinin bir çok alanında kullanılan laparoskopik (kapalı) ameliyat yöntemi hem hastaya hem de hekime büyük kolaylık sağlamaktadır.

 

Laparoskopik Cerrahi Nedir ?
Laparoskopik cerrahi; ameliyat edilecek bölgenin, büyük ve geniş kesiler olmadan vücuda yerleştirilen tüplerin(trokar) içine sokulan aletler ve vücut içini görmeyi sağlayan kamera yardımı ile gerekli operasyonun gerçekleştirilmesidir.

Bu yöntem ile hastanın vücudunda büyük ve geniş kesiler ve yırtıklar olmadan, dikişsiz, konforlu bir operasyon gerçekleştirilmektedir.

 

Neden Laparoskopik Cerrahi ?

Kesi yapılmadığı için ameliyattan sonra hastanın iyileşme süreci açık yapılan ameliyatlara göre daha hızlı gerçekleşmektedir. Ameliyat sonrası, ağrı ve sızı diğer yönteme göre çok daha az olmaktadır. Yani hastaya daha güvenli ameliyat imkanının yanında ameliyat sonrası konfor da sağlamaktadır.

Bu yöntem ile birlikte Robotik Cerrahi‘nin kullanılması halinde diğer organ ve dokulara zarar verme riski çok daha azalır.

Ayrıca laparoskopik ameliyatta, diğer ameliyatlarda olduğu gibi kesi yapılmadığı için , dikiş izi olmamaktadır. Böylece estetik açıdan göze  daha hoş görünmekte, hastaları daha mutlu ve memnun etmektedir.

 

Laparoskopik Yöntemin Tarihçesi

Dünya’da 1901 yılında ilk defa bir köpekler üzerinde uygulanan bu yöntem, 1923 yılında insanlar üzerinde sisteskopi operasyonunda kullanıldı.  Halk dilinde insanın mesanesine girerek mesanesinin görüntüleme operasyonu olarak anlatabileceğimiz bu operasyondan sonra süre gelen yıllarda hem görüntüleme teknikleri hem de laparoskopik cerrahinin uygulanmasında birçok gelişme kaydedilmiştir.

1980’li yıllardan sonra apandist ve safra kesesi ameliyatları bu yöntemle yapılmaya başlandı.

Laparoskopik yöntemle yakalanan başarıların ardından, tıp ve teknolojideki gelişmelerle birlikte; genel cerrahi, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum alanlarında da yaygınca kullanılmaya devam edildi.

Günümüze gelindiğinde bu yöntem artık neredeyse tüm genel cerrahi ameliyatlarında güvenle, sorunsuz uygulanmaktadır.

 

Laparoskopik Yöntemde Cerrah Seçimi ve Robotik Cerrahi

İzmir’de hastalarına yaptığı operasyonlarda bu yöntemi uygulayan, bu yöntemin Türkiye’de uzun yıllardır başarılı uygulayıcılarından Prof. Dr. Serdar Kaçar; bu ameliyatların başarısının cerrahın bu alandaki tecrübesi, ilgi ve eğitimi ile alakalı olduğunu belirtmektedir.

Prof. Dr. Serdar Kaçar bu yöntemi daha güvenli kılan ülkemizde pek yaygın olarak kullanılmayan Robotik Cerrahi ile birlikte uygulayarak operasyonlarda yüksek başarı elde etmektedir.

 

Laparoskopik Yöntemle Uygulanan Ameliyatlar :

  • Laparoskopik safra kesesi ameliyatı
  • Laparoskopik reflü ameliyatı
  • Laparoskopik fıtık ameliyatı
  • Laparoskopik mide küçültme ameliyatları
  • Laparoskopik mide kanseri ameliyatı
  • Laparoskopik kolon cerrahisi (laparoskopik kalın barsak ameliyatları, laparoskopik kalın barsak kanseri ameliyatları)
  • Laparoskopik dalak ameliyatı
  • Laparoskopik böbrek ameliyatı (laparoskopik nefrektomi)