Serdar Kaçar Logo Animasyon

Şeker Hastalığı Ameliyatı

Şeker Hastalığı Ameliyatı

Dünyada ve Türk toplumunda yaygın olarak görülen, latince adı ile diabetes mellitus olan şeker hastalığı, her geçen gün daha yaygın bir şekilde görülmektedir. Şeker hastalığıyla birlikte bireyde obezite, metabolik sendrom, yüksek tansiyon ve insülin direnci gibi olgulardan bir ya da birkaç tanesi aynı anda gözlemlenebilmektedir. Şeker hastalığı ameliyatı ise, ilaç tedavisine çoğunlukla yanıt alınamayan, tablet tedavisi ve insülin tedavisine yeterli yanıt oluşmayan hastalarda faydalı bir cerrahi girişimdir.

Şeker hastalığı ameliyatı: İleal interpozisyon

Sindirim sisteminde yer alan bağırsaklarda, yer değiştirme yöntemi ile uygulanan cerrahi uygulamaya şeker hastalığı ameliyatı adı verilmektedir. İnce bağırsakların besin ile etkileşiminde belirli değişimler yapılması mekanizmasına bağlı olarak gerçekleştirilen şeker hastalığı ameliyatı, 'glukagon benzeri polipeptid' adı verilen GLP hormonun güçlü bir şekilde uyarılmasını sağlayarak, pankreas organından salgılanan insülinin pankreas beta hücrelerinden üretimini olumlu yönde etkilemektedir.

Şeker hastalığı kontrol edilemediğinde, diyabetes mellitusun vücutta en çok etkilediği sistemlerden biri vasküler sistem yani dolaşım sistemidir. Damar sisteminde oluşan bozulmalar şeker hastalarında vücudun belirli bölgelerinde -özellikle ayaklarda- yaraların açılmasına sebep olmaktadır. Ayrıca kan şekeri kontrol altına alınamayan şeker hastalarının bir bölümünde böbrek yetmezliği oluşabilmekte ve hastalar diyalizle hayatlarını idame ettirmek zorunda kalabilmektedirler.

Obezite ile tip 2 şeker hastalığı arasındaki ilişki

Yapılan araştırmalarda, pek çok obezite ile uğraşan cerrahi hekiminin kuşkulandığı durum vakalarla doğrulanmaktadır. Karın bölgesinde oluşan ya da varolan yağ kitlesi, karaciğerdeki yağı artırarak insülin direncinin oluşmasına sebep olmaktadır. Özellikle karın bölgesindeki bölgesel yağlanmanın aşırı derecede oluşu ile hastanın şeker hastası olması arasında paralel olarak artan bir ilişki vardır.

Şeker hastalığı ameliyatı bir metabolik cerrahi yöntemidir

Obezite cerrahisinin obezite ve obeziteye bağlı gelişen hastalıklarda en etkin ve en uzun süreli tedavi yöntemi olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra günümüzde giderek yaygınlaşan veriler, şeker hastalığı ameliyatının tip 2 diyabet (yani doğumda ve çocukluk döneminde gelişen tip 1 diyabet değil), hipertansiyon, hiperlipidemi, hiperkolesterolemi, uyku apnesi gibi farklı metabolik durum ve hastlalıklar için mevcut en etkili tedavi yöntemlerinden biri olduğunu göstermektedir. Şeker hastalığı ameliyatı, kalp hastalığı, uyku apnesi gibi sorunların çözümünde başarılı tedavi sonuçları elde etmektedir.

Şeker hastalığı ameliyatı neden yapılmaktadır?

Uygulanan ilaç tedavilerinin olumlu sonuç alınamadığı durumlarda hastada uzun vadede organ hasarı, metabolik sendrom gibi olumsuzlukların yaşanmaması için şeker hastalığı ameliyatı uygulanmaktadır. Günümüzde kalp krizi kaynaklı ölümlerin belirli bir kısmı şeker hastalığından kaynaklanan yan sorunlardan dolayı gerçekleşmektedir.

2012 yılında yapılan istatiktiksel bir çalışmaya göre, çok şişmanlık durumu olan morbid obeziteye bağlı mortalite (ölüm) riski metabolik cerrahi uygulamalarının kullanılması ile büyük ölçüde azalma göstermiştir.

Şeker hastalığı ameliyatı nasıl yapılmaktadır?

Normal koşullarda besinler sindirim sisteminde mideden sonra on iki parmak bağırsağı, oradan ince bağırsağa geçerler. Şeker hastalığı ameliyatında mide sonundan ince bağırsakta istenilen bölüme doğru kısa bir yol yaratılır ve on iki parmak bağırsağı sindirilen yiyecekler için by-pass edilmiş olur. Ancak on iki parmak bağırsağı çalışmaya devam eder. Pankreas ve safradan salgılanan enzimler önce on iki parmak bağırsağına ulaşırlar, sonra ince bağırsağa geçerler. Bu sindirim enzimleri ince bağırsakta birleşim noktasından, yani by-pass ın yapıldığı noktadan, itibaren besinlerle birleşirler.

Şeker hastalığı ameliyatı için iletişim

Şeker hastalığı ameliyatı ve farklı metabolik cerrahi yöntemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve randevu almak için Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Kaçar'ın İzmir’deki kliniğini 0-232-484-00-88 ya da 0-541-391-73-34 numaralı telefonlardan arayarak iletişime geçebilirsiniz.