Serdar Kaçar Logo Animasyon

Blog

Obezite Cerrahisi

Obezite Cerrahisi

Obezite günümüzde dünyamızda olduğu gibi ülkemizde de pek çok bireyi etkileyen bir hastalıktır. Obez bireylerin bir kısmı hastalığına yeterli önemi vermediği gözlemlenmektedir.

Tüp Mide Ameliyatı

Tüp Mide Ameliyatı

Tüp mide ameliyatı, obezite uygunluk kriterleri değerlendirildiğinde vücut kitle indeksi genel olarak 35 ve üzeri hastalara uygulanabilen bir obezite cerrahisi yöntemidir.

Gastrik By-Pass Ameliyatı Nedir ?

Gastrik By-Pass Ameliyatı Nedir ?

Midenin giriş kısmında orta boy bir mandalina büyüklüğünde hacim kalacak şekilde mide stapler denen otomatik aletlerle ikiye ayrılır.

Mini Gastrik By-Pass

Mini Gastrik By-Pass

Laparoskopik Mini Gastrik By-Pass ameliyatı kombine tip ameliyatların hacim kısıtlayıcı tarafı baskın, emilimi azaltan kısmı daha kontrollü olan bir tipidir.

Şeker Hastalığı Ameliyatı

Şeker Hastalığı Ameliyatı

Dünyada ve Türk toplumunda yaygın olarak görülen, latince adı ile diabetes mellitus olan şeker hastalığı, her geçen gün daha yaygın bir şekilde görülmektedir.

Transit Bipartisyon Ameliyatı

Transit Bipartisyon Ameliyatı

Öncelikle tüp mide ameliyatı gerçekleştirilir. Daha sonra ince barsak kalın barsağa birleşim yerinin 80-200 cm proksimalinden kesilerek ikiye ayrılır.

Mide Balonu

Mide Balonu

Midenin giriş kısmında orta boy bir mandalin büyüklüğünde hacim kalacak şekilde mide stapler denen otomatik aletlerle ikiye ayrılır.

Revizyon Ameliyatları

Revizyon Ameliyatları

Revizyon ameliyatı, tüp mide(mide küçültme) ameliyatı veya gastric bypass ameliyatı olmuş olup, yeterince kilo veremeyenler ya da kilo verdikten sonra tekrar kilo alanlar için uygulanan işlemdir.

Metabolik Cerrahi

Metabolik Cerrahi

Halk arasında şeker hastalığı ameliyatı olarak da bilinmektedir ancak tıp literatüründe yeri yoktur ve şeker ameliyatı olarak bilinen bu yöntem tıbbi olarak metabolik cerrahi yöntemler içinde değerlendirilmektedir.

Mide Küçültme Ameliyatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Mide Küçültme Ameliyatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Midenin bu ameliyat ile görünümü tüp şekline benzediği için tüp mide ameliyatı olarak da bilinmektedir.

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları

Safra kesesi ameliyatı, safra kesesinin karaciğerden ayrılarak vucüt ortamından uzaklaştırılması için gerçekleştirilen cerrahi uygulamadır.

Reflü Cerrahisi

Reflü Cerrahisi

Normalde sindirim sistemimizdeki içeriğin hareketi ağızdan, yutma borusuna; yutma borusundan mideye ve mideden de onikiparmak bağırsağına doğrudur.

Mide Bandı (Mide Kelepçesi)

Mide Bandı (Mide Kelepçesi)

Mide giriş kısmında mandalin büyüklüğünde bir mide bırakılarak ve mideyi çepeçevre saracak şekilde yerleştirilir.

Robotik Cerrahi

Robotik Cerrahi

Ülkemizde son 10 yıldır aktif olarak kullanılan robotik cerrahi, minimal invaziv laparoskopik cerrahi temeli ile uygulanan bir yöntemdir. Robotik cerrahi sistemi, cerrah konsolu, hasta konsolu ve görüntü kulesi olarak 3 ana bölümden oluşmaktadır. Aletler

Safra kesesi ameliyatı

Safra kesesi ameliyatı

Safra kesesi ameliyatı, safra kesesinin karaciğerden ayrılarak vucüt ortamından uzaklaştırılması için gerçekleştirilen cerrahi uygulamadır.

Laparoskopik Fıtık Ameliyatı

Laparoskopik Fıtık Ameliyatı

Laparoskopik yöntem ile kasık fıtığı ameliyatları, artık dikişe bile gerek duymadan kendiliğinden yapışan yamalar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Laparoskpik fıtık ameliyatında trokar ile açılan deliklerden giriş yapılarak ince bir kamera vasıtası

Sıcak Kemoterapi

Sıcak Kemoterapi

Jinekolojik ve batın bölgesi kanserlerinde yaygın olarak kullanılan, belirli bir ısıda ilacın verilmesi sebebi ile adı sıcak olarak ifade edilen bir kemoterapi türüdür.

Organ Nakli

Organ Nakli

Çeşitli sebepler ile görevini yerine getiremeyen bir organ yerine yenisinin nakledilmesine Organ Nakli denir.

İleri Laparoskopik Cerrahi

İleri Laparoskopik Cerrahi

Kapalı ameliyat yöntemi olarak da adlandırabileceğimiz bu yöntem, halk dilinde “Kesiksiz, Dikişsiz Ameliyat” olarak bilinmektedir.

Mide Botoksu

Mide Botoksu

Obezite tedavisinde kullanılan mide botoksu, açlık hissinin giderilmesinde oldukça etkili bir yöntem olarak uygulanıyor. Kasların hareketini durduran botoks uygulaması, endoskopik şekilde mideye uygulanmaktadır.